ממלכתיות

מאמר מאת איתן דוניץ, מנכ"ל המכון למורשת בן-גוריון, "מקור ראשון", נובמבר 2022