"דוד בן-גוריון ענק המחשבה והמעשה"-ספר ילדים

"דוד בן-גוריון ענק המחשבה והמעשה"-ספר ילדים

25

ספר ילדים

היכן ישנם עוד אנשים כמוהו? איש עקרונות הנלחם ללא היסוס ופחד, איש המקבל באומץ החלטות גורליות, איש חלומות הדבק במימושם. סיפורו של דוד בן-גוריון (1973-1886), שהכריז על הקמת מדינת ישראל והנהיג את המדינה כראש ממשלה וכשר ביטחון במשך 15 שנים, מובא בספר זה מעיניו של מלווה נאמן: העט שלו. העט הנרגש מתאר את החתימה על מגילת העצמאות, ואפילו מודה שקצת 'ברח לו' מרוב ההתרגשות (הדיו כמובן). ממעמקי כיסיו של בן גוריון וממרומי שולחן הכתיבה שלו, יודע העט לספר על בעליו כי "למדינה המתהווה הוא מכין פק"ל, להסתדרות העובדים הוא מזכ"ל, לסוכנות היהודית הוא יו"ר העל, למאבק בבריטים הוא האדריכל…". גם על חייו הפרטיים יודע העט אי-אלו פרטים. כשב- 1968 מציעים לדוד בן-גוריון לקבל את פרס ישראל, הוא מסרב ומנמק: "איני רואה לי כל זכות לקבל פרס זה, כי פועלי בארצנו לא היה יותר ממילוי חובתי האזרחית".