שולחן חול

שולחן החול

מתחם פעילות למשפחות ולקבוצות ילדים, מפת הנגב בארגז חול לפיתוח הנגב.