צריף

תיק התיעוד ישפוך אור על התפתחות מתחם אתר צריף בן-גוריון.
מאמר מאת ד"ר גילת גופר ומירי ויגודני-פלמ"ח, מגזין "עת-מול" 257, יולי 2018, בהוצאת "יד בן-צבי".