פנקס "פיסת היסטוריה"

פנקס "פיסת היסטוריה"

15

פנקס של חברת "פיסת היסטוריה" עם תמונות מנהיגים שונים, הרצל, בן-גוריון וגולדה.