מחזיק מפתחות

מחזיק מפתחות

25

מחזיק מפתחות של הרצל, ארץ ישראל, דוד בן-גוריון