תיק תיעוד מתחם צריף בן-גוריון

תיק תיעוד מתחם צריף בן-גוריון

צוואתו של בן גוריון כללה בקשה לשמירה על הצריף כפי שהוא כאתר ביקור חינוכי. מימוש הצוואה החל ביום השנה הראשונה לפטירתו, עם חנוכת האתר.
לצורך יצירת אתר ביקור מחלק פעיל של הקיבוץ, גודר חלק של כ-5.3 דונם, פורקו מבנים הצמודים לצריף ונבנו מבנה שרותי/ משרד ופונדק.
פותח מערך כניסה שמסיט את המבקרים לכניסה הנמצאת מחוץ לקיבוץ. כמה עשורים מאוחר יותר סופח בפועל האזור שמדרום לצריף על המבנים שבו וכן מטע הזיתים שממערב לצריף וביחד הם
יוצרים כיום אתר בשטח של כ- 18 דונם, הכולל חנייה רחבה בכניסה המזרחית למתחם כולו.
תיק התיעוד ישפוך אור על התפתחות זו.