סיפור מוקלט לגיל הרך-"עץ במדבר".

סיפור מוקלט לגיל הרך-"עץ במדבר".

"עץ במדבר", ספרה של אבירמה גולן והמאיירת רתם טפלו, מספרות לגיל הרך, במילים ובציור את סיפור עלייתו של דוד בן-גוריון לנגב דרך מסעו של שתיל קטן עם כוחות גדולים. "פה טוב כי פה מדבר שממה, ויש ליצר הכל מחדש" כתב בן-גוריון לילדים ששאלו אותו למה עזב את תל אביב. "אין שמחה ותענוג גדולים יותר מלהתחיל מבראשית."
"עץ במדבר" הוא פרי של שיתוף פעולה עם המכון למורשת בן-גוריון.