סיפורי עבר-חוברת רקע על קיבוץ שדה בוקר

סיפורי עבר-חוברת רקע על קיבוץ שדה בוקר

בחוברת זו תוכלו להעמיק את הידע על קיבוץ שדה בוקר, השנים הראשונות, בן-גוריון בשדה בוקר ועוד מידע רקע על קיבוץ שדה בוקר

קיבוץ שדה בוקר
השנים הראשונות