תצוגת וואדי סאליב

הצעות להדרכה: נפתח בצפייה בסרטון. לאחר הצפייה נערוך דיון קצר בשאלה המוצגת בסוף הסרטון:
  • האם זכה שלום כהן להגיד את שהיה לו לומר? כיצד הגיב בן-גוריון?
  • לו היינו הופכים את הסצנה הזו לסרט – את מי הייתם מלהקים לתפקיד שלום כהן? ואת מי לתפקיד בן-גוריון?
לאחר הדיון  ננחה את הקבוצה לבקר בתערוכה. ולחפש בה תשובה או כיוון לתשובה לשאלות שעלו בדיון.
  • אילו שאלות עולות בכם בעקבות הביקור בתערוכה?
  • על מה הייתם אתם זועקים מול ראש הממשלה?
מה הדרך הטובה ביותר להתמודדות של ראש הממשלה עם זעקה כזו?