תערוכת הזקן והעם

'הזקן והעם', בין בן-גוריון לבין הציבור הישראלי

תערוכה פעילה בה מוצגים שלושה מקרי מבחן: התכתבות בנושא עִבְרוּת שמות, כנס הנוער בשייח' מוניס וכינוס בוואדי סאליב.

תיאור:
בתערוכה מוצגים שלושה נושאים המציגים את הקשר שבין בן-גוריון לעם שהנהיג:

התכתבות בנושא עִבְרוּת שמות (תצוגה ירוקה), בהתכתבות ניכר רצונו העז של בן-גוריון שאזרחי ישראל יישאו שמות עבריים.

כינוס הנוער בשייח' מוניס (תצוגה צהובה) בן-גוריון לא זכה להקשבתם של בני הנוער, אבל המשיך לקיים עימם דו־שיח בכתב ובעל פה.

וכינוס בוואדי סאליב (תצוגה אדומה) בן-גוריון ניהל מהבמה דו-שיח עם אזרח, שמחה על מצבו הכלכלי.

בכל אחד ממקרי המבחן מובאות העמדות של בן-גוריון ובני שיחו. המטרה היא לנסות לפענח מה הניע את שני הצדדים ולברר איך בן-גוריון ובני שיחו חוו את המפגש.

הוראות הפעלה:
בכל נושא נחשפים המבקרים לתוכן בעזרת תערוכה וסרטון:

  • התערוכה מוצגת על הקיר. בתערוכה טקסט ראשי המציג את הסוגייה וכמה מקורות המציגים את עמדתו של בן-גוריון ואת עמדתו של הציבור בסוגיה זו.
  • סרטון אנימציה קצר שמציג את האירועים ומסתיים בשאלה.

בכניסה לתערוכה נציג את הנושא המחבר בין שלוש התערוכות המוצגות בחדר, הקשר בין הציבור למנהיג, ונקרא ביחד את הטקסט המרכזי. נציע לקבוצה להסתובב ולהתרשם מהתצוגות.

מכיוון שלרשות המדריך או המדריכה זמן קצר יחסית, אנו ממליצים לבחור בנושא אחד ולהתמקד בו. אנו ממליצים להתחיל בנושא עברות השמות (תצוגה ירוקה).