נגב

מאמר מאת ד"ר גילת גופר ומירי ויגודני-פלמ"ח, מגזין "עת-מול" 257, יולי 2018, בהוצאת "יד בן-צבי".
מאמר מאת דוד בן-גוריון, 1955