מ

מאמר מאת יהודה ארז מתוך: אלבום דוד בן-גוריון, 1957