"My talks with Arab leaders"

50.00

מאת דוד בן-גוריון, הספר מגולל את מאמציו האישיים של בן-גוריון עם מנהיגים ערביים, מתחילת דרכו ועד פרישתו בשנת 1963.

קטגוריה: