משנתו של דוד בן-גוריון י'. בקר

משנתו של דוד בן-גוריון י'. בקר

75

מאת יעקב בקר. מהדורה מיוחדת זו, של המכון למורשת בן-גוריון. היא הוצאה מחודשת של הספר שהדפסתו הראשונה הייתה בשנת תשי"ח, 1958, עשור לאחר הקמת המדינה.