"בין משורר למדינאי"

20.00

בין משורר למדינאי.

התכתבויות בין נתן אלתרמן לבן-גוריון, על הקשר ביניהם דרך טורים ואגרות.

קטגוריה: