dorin

תיק התיעוד ישפוך אור על התפתחות מתחם אתר צריף בן-גוריון.
נאום של בן-גוריון לתלמידי שכבות י"א-י"ב שבאו מכל הארץ לשייח' מוניס בת"א
עץ משפחת בן-גוריון מהוריהם של פולה ודוד בן-גוריון ועד לנכדיהם
מאמר מאת יהודה ארז מתוך: אלבום דוד בן-גוריון, 1957
מאמר מאת איתן דוניץ, מנכ"ל המכון למורשת בן-גוריון וד"ר עדי שרצר, מרכז מלטון לחינוך יהודי, האוניברסיטה העברית בירושלים, "מעריב", דצמבר 2022
מאמר מאת איתן דוניץ, מנכ"ל המכון למורשת בן-גוריון, "מקור ראשון", נובמבר 2022
חוברת עשירה הנותנת רקע מעמיק וסיפורים מהעבר של קיבוץ שדה בוקר
'הירוק שלי'-סרטון קצר של איתן דוניץ, מנכ"ל המכון למורשת בן-גוריון, בסקירת קבר קצרה, מומלץ למדריכים ומורי דרך.
מדוע החליט בן-גוריון לרדת לשדה בוקר? מאמר מאת ד"ר יחיעם וייץ
מאמר מאת דוד בן-גוריון, פורסם ב-1956.