בעיית הקרקע ביחסה המיוחד לנגב ולאילת

בעיית הקרקע ביחסה המיוחד לנגב ולאילת

ב-1935 כותב דוד בן-גוריון מזכר ללואי ברנדייס, שופט יהודי וציוני בארה"ב.
במזכר מבקש בן-גוריון לגייס 20,000 לירות ארץ ישראליות לקניית אדמות בנגב, לטובת פיתוח התיישבות וחקלאות בנגב.