תצוגת 'עברות שמות'

הצעות להדרכה:
  • נפתח בצפייה בסרטון. לאחר הצפייה נערוך דיון קצר בשאלה המוצגת בסוף הסרטון: "ואת, אתה, האם אתם חושבים שבן-גוריון היה מרוצה משם המשפחה שלכם? והאם אתם חושבים שמנהיג צריך להתערב בעניין כזה?"
לאחר הדיון ננחה את הקבוצה לבקר בתערוכה. ולחפש בה תשובה או כיוון לתשובה לשאלות שעלו בדיון, שאלות נוספות שאפשר לשאול:
  • אילו שאלות עולות בכם בעקבות הצפייה בתערוכה?
  • איזה מוצג בתערוכה מעניין אתכם במיוחד? מדוע?
  • מה היו הסיבות שבגינן עודדה המדינה עודדה את הישראלים לעברת את שמותיהם?
הפעלה: בתחנה אפשר להפעיל את חברי הקבוצה בשתי דרכים. אפשר לבחור באחת מהן או בשתיהן זו אחר זו. באחת נבקש מהמשתתפים לספר את סיפור שם המשפחה שלהם ובשנייה נבקש מהם לבחון את שם המשפחה שלהם בעזרת המגנטים שבתצוגה. בפעילות המגנטים על כל משתתף להניח את המגנט שלו על קריקטורת 'כור ההיתוך', לפי המקום ששם המשפחה מתאים אליו, בחלק העליון של הקריקטורה או בחלקה התחתון. סיכום: ננחה דיון קצר
  • אילו נושאים הם אישיים ואינם מעניין המדינה?
  • הרצון של בן-גוריון לעברות שמות משפחה מבטא את תחושתו שלעברות שמות תפקיד חשוב ביצירת האומה החדשה, האם אנו זקוקים לעברות שמות גם היום?
  • לדעתכם, האם כור ההיתוך הצליח במשימתו?
  • עד כמה הוא הועיל לחברה הישראלית לדעתכם? עד כמה הזיק לה?
  • לדעתכם, איך היה מתקבל בימינו מבצע עידוד מסוג זה? איך הייתה החברה הייתה מגיבה ללחץ של ההנהגה המדינית? ממה נובעים ההבדלים בין ימי ראשית המדינה לימינו אנו?