בית הגבס

מבנה מקורי, בית הקבע הראשון שנבנה בקיבוץ. בתצוגה ניתן להכיר את מייסדי קיבוץ שדה בוקר, ללמוד על הקיבוץ בעבר ובהווה ולצפות בימיו הראשונים של בן-גוריון בשדה בוקר.
חזונו של בן-גוריון לפיתוח הנגב אל מול המציאות בנגב כיום מוצגים בתערוכה בעברית, באנגלית ובערבית.

בתחתית העמוד, גלריית תמונות מפורטת, עם כל הטקסטים והמכתבים שנמצאים בבית הגבס, לרשותכם.

תיאור:
המבנה שנמצאת בו התערוכה הוא מבנה מקורי הידוע בשם 'בית הגבס', מהבתים הראשונים של הקיבוץ. התערוכה בבית הגבס עוסקת בבן-גוריון, בקיבוץ שדה בוקר ובחזון הנגב. בתצוגה ארבעה קירות: בקיר הצפוני מוצג בסרטונים חזון הנגב של בן-גוריון, בקיר המזרחי מוצגים אתגרי השנים הראשונות של מתיישבי קיבוץ שדה בוקר, בקיר הדרומי מוצגת התפתחות קיבוץ שדה בוקר לפי עשורים, והקיר המערבי מוקדש לתיאור חייו של בן-גוריון בשדה בוקר.

הוראות הפעלה:
המיצג בקיר החזון מורכב גם מסרטונים המופעלים בלחיצה. מומלץ להתחיל את ההדרכה כשגב המדריך לקיר הסרטונים כדי למנוע את הפעלתם בזמן ההסבר.
אנו ממליצים להתחיל את ההדרכה בבית הגבס בהתבוננות חופשית של המבקרים במוצגים, אפשר להנחות את המבקרים לבחור במוצג שנגע לליבם, או שעניין אותם במיוחד.

הצעות להדרכה:
לאחר שהמבקרים הסתובבו ובחרו מוצג שנגע לליבם או עניין אותם. ננחה דיון על חלק מן המוצגים שבחרה הקבוצה.

 • בשנת 1953 הגיש בן-גוריון מכתב התפטרות וכעבור חודשים ספורים עבר לשדה-בוקר. הסתכלו במוצגי התערוכה ומצאו הסבר להחלטה לעבור לשדה בוקר. הציגו לפני החברים את ההסבר שמצאתם (חשוב לזכור – אין תשובה אחת נכונה יותר מאחרות)
 • עד כמה החזון של אנשי שדה בוקר שונה מן החזון שלכם? במה הוא שונה? במה הוא דומה?
 • מה תוכלו ללמוד מסיפורם של אנשי שדה בוקר כדי לקדם את הגשמת החזון שלכם? ומה תוכלו ללמוד מבן-גוריון?
 • מה אתם רואים בתמונות שמתחת לכותרת 'השנים הראשונות'?
 • על הקיר המזרחי נמצא קטע שכתב במרץ 1953 לעלון הקיבוץ חגי אבריאל, אחד מהמייסדים של שדה בוקר. בקשו מאחד המבקרים לקרוא אותו בקול. כיצד הייתם מגיבים אם הייתם מקבלים ווטסאפ כזה מבן משפחה או חבר/ה קרוב/ה?
 • בחרו את אחד המכתבים. קראו אותו וחשבו על הנמען (מי שהמכתב מיועד אליו):
 • איך הוא הרגיש כשקרא את המכתב?
 • לו הייתם מקבלים את המכתב בעצמכם כיצד הייתם עונים?
 • מה אפשר ללמוד על בן-גוריון מן המכתב שקראתם?
 • על הקיר הצפוני מתוארת המציאות בנגב היום, כל תחום נפתח במשפט אשר מתאר את חזונו של בן-גוריון לנגב בתחום זה.
  הזמינו את חברי הקבוצה להפעיל את הסרטונים.
 • האם הסרטון מציג נאמנה את החזון ואת המציאות?
 • האם יש פער בין החזון- המשתקפים בציטוטים שכתובים על הקיר הצפוני- למציאות המשתקפת בסרטונים?
 • מה הייתם מוסיפים לסרטון?
 • האם הסרטון 'מסתיר' משהו מהמציאות בנגב?